Home Produkty Ostatní produkty

Ostatní položky

Elektrické senzory

Tyto zařízení slouží k zachycení a interpretaci specifického vstupu z okolního prostředí a transformaci těchto informací do elektrických signálů. Senzory mají za úkol detekovat různé podněty, jako je například tlak, teplota, vlhkost, proud, úroveň, zrychlení nebo jiné jevy v daném prostředí. Výstupem obvykle bývá elektrický signál, ať už analogový, digitální nebo specifický podle daného účelu.

 

Optoelektronika

Elektronická zařízení používaná k emitování, detekci nebo řízení světla. Optoelektronické součástky jsou navrženy k přeměně světla na elektrický signál nebo k přeměně elektrického signálu na světlo. Příklady těchto typů jsou optočleny, LED a displeje.

 

Zařízení a součástky pro ochranu obvodů 

Zařízení používaná k ochraně elektrických obvodů před poškozením. Zařízení pro ochranu obvodů je elektrické zařízení používané k zabránění nadměrného průtoku proudu. Zařízení pro ochranu obvodů může být buď polovodičového typu (jako například TVS diody, integrované obvody pro ochranu obvodů atd.) nebo nepolovodičového typu (jako jsou pojistky, resetovatelné pojistky PTC, výbojové trubice atd.)

 

Napájecí zdroje a zařízení na ochranu

Zařízení používaná k poskytování elektrické energie do elektrické sítě, transformaci elektrické energie a ochranu elektrických sítí. Zdroje napájení představují širokou škálu zařízení, která poskytují elektrickou energii do elektrické sítě, transformují parametry elektrické energie a chrání síť před nebezpečnými změnami v dodávce energie (přepětí, přetížení, přerušení dodávky energie).

 

Měniče napětí

Zařízení používaná k přeměně stejnosměrného proudu (DC) na střídavý proud (AC). Měniče stejnosměrného na střídavý proud jsou primárně využívány v elektrických zařízeních, kde je přítomno vysoké napětí a proud.