Home Produkty Integrované obvody

Integrované obvody

Jsou to elektrické obvody, které jsou mozkem i páteří dnešní moderní technologie, najdeme je téměř všude, je to v každém elektrickém zařízení, který musí dělat nějaký logický úkol. Jsou vyrobeny z tranzistorů, kondenzátorů a rezistorů.

Zesilovače

Zařízení, která zesilují a zlepšují proudový a napěťový signál. Jsou vyráběna jako dvojbran, což znamená, že má dva páry svorek. Nejběžnější zesilovače jsou operační zesilovače, vyrovnávací paměti a komparátory.

 

Audio

Specifický typ zesilovače, je používaný v obvodech s audio signálem, což mohou být reproduktory nebo sluchátka.

 

Hodiny a časování

Integrované obvody, které generují časovací signály a sledují čas. Používají se v systémech, které vyžadují správu, distribuci a manipulaci s časovým signálem. Můžeme je najít v jakémkoli telekomunikačním zařízení

 

Datové převodníky

Zařízení, které přijímá analogový signál a převádí ho na digitální signál, nazývá A/D převodník. Funguje i v opačném směru, bere digitální signál a převádí ho na analogový signál, pak se nazývá D/A převodník.

 

Rozhraní

Poskytuje možnost komunikace mezi dvěma nebo více zařízeními. Dokáže filtrovat a dodávat data přesně tak, podle daného nastavení.

 

Logika

Zařízení s logickým hradlem (AND, OR, NOT, …), které provádí logické operace s binárním systémem. Existuje mnoho logických integrovaných obvodů, např. vyrovnávací paměti, ovladače a transceivery, dekodéry a multiplexy, logická hradla, posuvné registry, posuvníky napěťové úrovně, čítače, …

 

Paměti

Jak název napovídá, je to IO, který může ukládat data nebo kódy procesů. Existuje mnoho různých typů, ale dvě hlavní kategorie jsou volatilní, neboli energeticky závislé (DRAM, SRAM, SDRAM, …) a nevolatilní, neboli energeticky nezávislé (ROM, EPROM, FLASH, …). Rozdíl je v tom, že volatilní paměť ztratí svá data při vypnutí napájení, ale mohou být rychlejší a levnější. Na druhou stranu nevolatilní paměť může ukládat svá data, i když není připojena na zdroj energie.

 

Jednočipový počítač

Je to v podstatě malý počítač v jednom malém IO, který obsahuje procesor (CPU), paměť, vstupy a výstupy. Stejně jako běžný počítač dělá úkoly nebo aplikační funkce v rámci specifického systému, ale jsou daleko od schopností běžného počítače.

 

Mikroprocesor

Zařízení s centrální procesorovou jednotkou (CPU), která zpracovává úlohy v programu. Do svých vstupů dostanou binární informace a podle instrukcí nainstalovaných v jejich paměti a podle nich dokončí daný úkol.

 

Řízení spotřeby

Obvody, které provádějí správu napěťových požadavků. Mohou mít mnoho funkcí, např. konverze DC-DC měnič, nabíjení baterie, výběr zdroje napájení, škálování napětí, sekvencování výkonu, …. Jsou navrženy tak, aby měly více výstupů, takže mohou napájet více zařízení najednou.