Home Produkty Elektromechanické díly

Elektromechanické zařízení

Jsou používané k přeměně elektrické energie na mechanický pohyb a naopak. Elektromechanická součástka je taková, která využívá elektrický proud nebo signál k vyvolání určitých mechanických změn, například otáčení motoru. Tyto komponenty obvykle využívají elektrický proud k vytvoření magnetického pole, které způsobuje fyzický pohyb. Mechanické součásti mohou také generovat signál, jako například mikrofon.

Zvukové produkty

Jsou prvky, které proměňují elektrické signály na tlakové síly (síla vzduchu vyvolaná vibracemi) a naopak. Tyto elektromechanické součástky jsou vytvořeny pro přeměnu elektrických signálů na zvukové nebo tlakové signály. Navíc jsou schopny transformovat tlakovou energii vytvořenou ve vzduchu zpět na elektrický signál, například u mikrofonů.

 

Motory a pohony

Jsou mechanická zařízení, které přeměňují elektrickou energii na lineární nebo rotační pohyb. Motory generují sílu potřebnou pro rotaci nebo posun, zatímco pohony jsou elektronická zařízení, která regulují tok elektrické energie do motorů. Pohony umožňují řídit motory tak, aby dosahovaly specifických rychlostí (u servo motorů) nebo určitých úhlů (u krokových motorů).

 

Relé

Tyto komponenty využívají elektrický signál k uzavírání a otvírání obvodů elektromechanicky nebo elektronicky. Relé je spínač ovládaný elektricky. Skládá se z vstupních terminálů pro jediný nebo více kontrolních signálů a sady pracovních kontaktních terminálů. Tento spínač může mít libovolný počet kontaktů v různých kontaktních formách, jako jsou spojovací kontakty, rozpojovací kontakty nebo jejich kombinace.

 

Elektrické spínače

Součástky, které potřebují mechanickou sílu k propojení nebo oddělení dvou bodů. Elektromechanická součástka, která se používá k propojení nebo oddělení dvou nebo více bodů a vyžaduje mechanický pohyb k fungování. Některé z nich jsou čistě mechanické bez jakýchkoli elektrických komponent, a některé mají elektrické komponenty jako například enkodéry.

 

Termální řízení

Součástky, které se používají k přenosu tepla vedením, prouděním nebo sáláním. Součástka používaná jako pasivní výměník tepla, který přenáší teplo vygenerované elektronickým nebo mechanickým zařízením do média, často vzduchu nebo kapalného chladiva, čímž umožňuje regulaci teploty na optimální úrovně.