Home Produkty Diskrétní polovodiče

Diskrétní polovodiče

Tyto komponenty plní pouze svoji jednu základní funkci a společně tvoří elektrické zařízení. Patří mezi ně diody (usměrňovací), tranzistory (zesilování) a tyristory (spínací – spínat mohou i tranzistory). Obvykle mají dva nebo tři vývody, ale mohou mít i více.

Diody 

nejznámější diodou je samozřejmě LED (Light Emitting Diode - elektroluminiscenční dioda), ale existuje mnoho typů diod. Jejich úkolem je vést proud jedním směrem. Mají dva nebo tři vývody. Mezi další diody patří usměrňovací diody, které převádějí střídavé signály na stejnosměrné, Schottkyho diody mají menší úbytek napětí a používají se většinou ve spínaných zdrojích, Zenerovy diody vedou proud v obou směrech, ale s rozdílným napěťovým práhem, používají se jako napěťové reference, regulátory napětí a jako ochrana proti přepětí. 

 

Tyristory

jsou vyrobeny pro spínání a ovládání zátěže. Obvykle se používají v automatizaci a zvládnou zařízení s vysokým výkonem. Stejně jako diody existuje mnoho typů tyristorů. Jeden z mnoha příkladů: DIAC - obousměrné spouštěcí zařízení, aktivuje se, když protékající napětí dosáhne přerušovacího napětí a TRIAC - obousměrné spínací zařízení obsahující dvě tyristorové struktury se společným hradlovým kontaktem, používá se u AC zátěží

 

Tranzistory

existují dvě hlavní odvětví, bipolární tranzistor a unipolární tranzistory (FET – Field Effect Transistor – tranzistor řízený elektrickým polem). Běžně má tři vývody, pro bipolární se nazývá kolektor, báze, emitor a pro unipolární drain, gate, source. Jejich nejčastější použití je k zesilování a spínání, tvoří jádro veškeré elektronické techniky, lze je použít jako jednoduché zesílení signálu nebo být součástí větších logických obvodů