Rýchly dopyt Upload your BOM
+420251 101 350

Smart Distribúcia

Naša spoločnosť Spoločnosť Smart Distribúcia

Smart distribútor elektronických komponentov je dôležitou súčasťou dnešného sveta internetu. Vyskytuje sa na trhu s cieľom zjednodušiť život nákupných manažérov. Základom modelu smart distribúcie je flexibilita hybridného distribútora a individuálny prístup k zákazníkovi. Smart tím využíva znalosti, modernú technológiu a zároveň sleduje vývoj globálneho devízového trhu a parity kúpnej sily. Smart distribútor je súčasťou smart factory budúcnosti.     

S…Specific

  • Konkrétny prístup - každý zákazník je pre nás VIP
  • Konkrétny produkt - polovodičové súčiastky - integrované obvody

M…Meaningful 

  • Poslanie - zmysel má dlhodobá efektívna spolupráca založená na dôvere

A…Attainable

  • Dosiahnuteľná cena - konkurencieschopná cena za najvyššiu kvalitu
  • Dosiahnuteľný produkt - flexibilná distribúcia nám umožňuje prekonávať prekážky a skracovať štandardné dodacie lehoty

R…Results

  • Výsledok - výsledkom našej práce a použitej technológie je budovanie konkurenčných výhod pre zákazníkov

T…Time

  • Čas - načasovaná dodávka

 

Sme súčasťou Vašej smart factory.

Dopyt